Học lên Đại Học

95 %- 100 % học sinh sau khi tốt nghiệp trường chúng tôi theo học tiếp lên các trường Cao đẳng, Đại Học.

Rất nhiều trường Đại Học của Nhật Bản quyết định nhận học sinh dựa trên kết quả của [ Kỳ thi lưu học sinh Nhật Bản]. Các thí sinh có nguyện vọng học ngành Nhân văn- Xã hội sẽ thi 3 môn: Tiếng Nhật, Toán I và Kiến thức tổng hợp (Địa lý Nhật Bản, Lịch sử Nhật Bản, Kinh tế Nhật Bản, Giáo dục công dân). Các thí sinh có nguyện vọng học ngành Tự nhiên sẽ thi 3 môn: Tiếng Nhật, Toán II và lựa chọn 1 trong 3 môn: Vật lý, Hoá học, Sinh vật. Trường Nhật ngữ Văn hoá Nhật Bản chúng tôi có những lớp đặc biệt bổ xung kiến thức Toán và kiến thức tổng hợp chuẩn bị cho kỳ thi trên. Ngoài ra, chúng tôi còn có những bài luyện viết tiểu luận, luyện thi phỏng vấn…dành cho học sinh cuối khoá học.Song tại Nhật Bản, có nhiều trường hợp học sinh của chúng tôi có thể đỗ vào Đại học hay trường Cao đẳng- Trung cấp dựa trên bảng điểm của trường và thư giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm.
Danh sách các trường Đại học xét tuyển dựa trên bảng điểm và thành tích học tập của học sinh:

Trường Đại học Chiba
Trường Đại học Kyushu
Trường Đại học Kokushikan
Trường Đại học Ritsumeikan
Trường Đại học Kyoto
Trường Đại học Công nghệ- Nghệ thuật Kyushu
Trường Đại học Kinh tế quốc tế Tokyo
Trường Đại học Quốc tế Kobe
Trường Đại học Sư phạm Kyoto
Trường Đại học Saga
Trường Đại học Takusoku
Trường Đại học Quốc tế Osaka
Trường Đại học Kobe
Trường Đại học Kumamoto
Trường Đại học Văn hoá Daido
Trường Đại học Pool Osaka
Trường Đại học Ngoại ngữ Kobe
Trường Đại học Nagasaki
Trường Đại học Kokugakuin
Trường Đại học Eichi
Trường Đại học Osaka
Trường Đại học Keio
Trường Đại học Kyorin
Trường Đại học Nakamura
Trường Đại học Công lập Osaka
Trường Đại học Chuo
Trường Đại học Nishogakush
Trường Đại học Công nghiệp Kyushu
Trường Đại học Thành phố Osaka
Trường Đại học Soka
Trường Đại học Quốc tế Tokyo
Trường Đại học Seinan
Trường Đại học Nữ sinh Osaka
Trường Đại học Waseda
Trường Đại học Meijo
Trường Đại học Fukuoka
Trường Đại học Yamaguchi
Trường Đại học Nippon
Trường Đại học Nanzan
Trường Đại học Quốc tế Nagasaki
Trường Đại học Công lập thành phố Kita Kyushu
Trường Đại học Tokai
Trường Đại học Chubu
Trường Đại học Tổng hợp NagasakiTRƯỜNG NHẬT NGỮ VĂN HOÁ NHẬT BẢN